Västra Götalandsregionen

Om en månad skall nya styret finnas

En månad har politikerna i Västra Götalandsregionen på sig att bilda ett nytt styre inför den mandatperiod som redan pågår.

Den 14 juni ska det vara klart och då ska det nya fullmäktige samlas för första gången.

Då ska presidium för fullmäktige, valberedning, arvodesberedning samt regionstyrelse väljas. En vecka senare, den 21 juni, väljs nämnder och styrelser.

Den gamla regionstyrelsens sista ordinarie sammanträde är den 7 juni och den nya styrelsen sammanträder för första gången den 28 juni.