Väljare: "Var valet igår? Inte idag?"

1:45 min

Valdeltagandet i omvalet igår blev rekordlågt, 43 procent. Många som P4 Göteborg pratat med visste inte ens om att det har varit val.

Men det skiljer sig stort åt mellan olika valkretsar. I Björkekärr var det upp till 62 procent som gick och röstade. I Lövgärdet låg valdeltagandet på mellan 22 och 26 procent.