Alkoholkickar går i arv

1:40 min

Personer med alkoholism i släkten får en större kick av att dricka alkohol. Vilket i sin tur ökar risken för att utveckla alkoholism själv. Det framgår av en nypublicerad studie av forskare vid Sahlgrenska Akademin.

Anna Söderpalm Gordh är alkoholforskare.

– Jag har jämfört personer vars föräldrar eller mor– och farföräldrar har den här problematiken med en grupp som inte har det. De som har den här ärftligheten reagerade mer postivt på alkoholen än vad den andra gruppen gjorde. De upplevde alkoholen som mer energigivande, blev mer pratsamma, gladare och några av dem upplevde även eufori av alkoholen. Den andra gruppen fick inte sådana upplevelser i samma utsträckning, säger Anna Söderpalm Gordh.

De extra starka kickarna, som personer med ärftlig belastning för alkoholism får av att dricka alkohol, kan vara en viktig indikator på att de löper större risk än andra att under vissa omständigheter börja utveckla ett alkoholberoende.

– Om en person med tendens att uppleva alkoholen som mer positiv utsätts för en stressbelastning eller ett trauma, som till exempel skilsmässa, ekonomiska svårigheter, eller dödsfall inom familjen, kan de börja dricka mer än vad kontrollgruppen skulle göra.

Hur kan dessa forskningsresultat användas?

– Jag tycker att man ska ställa de här frågorna mer. På vårdcentraler och hos skolsköterskan; hur upplever du alkoholen? Svaren skulle kunna vara markörer för framtida bruk och på så sätt kan man ringa in personer tidigare, säger Anna Söderpalm Gordh.