Rödgröna budgeten framlagd:

50 extra miljoner till förskolan

250 miljoner till förskolan, utredning av spårväg till Backa och en ny park där Göteborgshjulet idag står. Det är några av punkterna i den rödgröna majoritetens budgetförslag för Göteborg nästa år.

Viktigast av allt är barnomsorgen, säger kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande, Anneli Hulthén:

--Vi vet att vi har många barn i Göteborg och vi vill kunna erbjuda alla barn en bra plats och en kvalitativ vård.

Idag presenterade den rödgröna majoriteten sitt budgetförslag för nästa år i Göteborg. Där finns bland annat ett förslag om att anlägga en park på det område där Göteborgshjulet nu står, när hjulet framöver ska flyttas till Liseberg. Dessutom vill man utreda möjligheten till utökad spårvagnstrafik på Hisingen.

Men tyngdpunkten i budgeten ligger på förskolan. Den rödgröna majoriteten vill fortsätta och utöka förra årets satsning, från 200 till 250 miljoner.

Men bara runt hälften av de pengar som avsattes förra året, har använts till att minska barngrupperna, enligt kommunens egen ekonomirapport. Anneli Hulthén säger att det bland annat beror på lokalbrist, något man arbetar för att ändra på:

--Jakten går nu på att hitta nya lokaler, att ställa om gamla lokaler, att hitta tomter att  bygga flera förskolor på men också att försörja hela förskolesektorn med personal, både barnskötare och förskollärare, säger Annelie Hulthén.

Helene Odenljung, kommunalråd för folkpartiet, tycker att lösningen är att öronmärka förskolepengarna:

--Det är jättebra att de avsätter mer pengar till förskolan, men det har de gjort nu under ett antal år. Problemet är att de inte öronmärker resurserna så att de verkligen går till förskolor. De avsätter i budgeten och delar ut pengarna i stadsdelarna - men sen kan stadsdelarna använda pengarna till något annat.

--Att vi fortfarande har köer och alldeles för stora barngrupper är ett bevis på att sättet som de delar ut pengarna på inte fungerar, säger Helene Odenljung.

Jonas Hägglund
jonas.hagglund@sr.se