Västra Götalandsregionen

Diskrimineringsarbetet får bakläxa

1:37 min

VG Regionen lever inte upp till lagens krav på allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Det framgår av den granskning som DO har nyligen genomfört i tio utvalda landsting.

– Västra Götaland måste visa att de har tydligare beredskapsplan om det inträffar trakasserier. De måste ha en definition och exempel på vad som kan vara ett trakasserande beteende när det handlar om etniska trakassaserier tex och sedan handlar det också om att om man har en sådan beredskapsplan så måste den också vara känd inom hela organisationen man måste se till att alla arbetstagare känner till att den finns och kanske också utbilda chefer säger Emelie Rennerfeldt samordnare för DO:s granskning.

Och så är inte fallet?

– Nej, där har vi begärt en komplettering från Västra Götaland.

Och Västra Götaland är varken bättre eller sämre än de övriga nio landsting som nyss granskades av DO.

– Alla tio landsting i den här granskningen kommer att behöva komplettera.

Vad det ett förväntat resultat?

– Ja det var ett förväntat resultat.Vi har genomfört granskningar tidigare under JÄMO och tyvärr så ser det ofta ut så här att många arbetsgivare har brister i sitt aktiva åtgärdsarbete när vi kommit och granskat.

Och frågan är vad har DO för makt medel för att se till att arbetet mot diskriminering tas på allvar.

– Om man ska prata maktmedel så är det ju så att vi har utifrån diskrimineringslagen en möjlighet att göra en tillsyn och granska det förebyggande arbetet som arbetsgivaren ska ha och är det så att de inte lever upp till lagens krav då begär vi kompletteringar på det här sättet.

Sedan kan vi även kalla till överläggning och det betyder att vi har ett möte här på DO:s kontor då förtydligar vi mer var deras arbete brister och har de inte åtgärdat de bristerna efter den överläggningen då kan vi gå till Nämnden mot Diskriminering och begära ett vitesföreläggande.

Maria Wendehög
maria.wendehög@sr.se