Förvaltningsrätten

Ger cp-skadad rätt till assistans

Göteborgs stad vill slippa att betala för en personlig assistent åt en cp-skadad dövblind pojke som inte är svensk medborgare.

Föräldrarna ansökte om avlastning för att hinna med sina egna studier och jobb.

Men kommunen nekade dem hjälp med hänvisning till att pojken inte har permanent uppehållstillstånd och att kostnaden normalt bärs av staten, men får nu smäll på fingrarna av Förvaltningsrätten, som anser att det räcker med att han är folkbokförd i kommunen.

Göteborgs stad överklagar nu ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.