Rån skall prövas i Högsta Domstolen

Ett gatuöverfall som skedde i oktober i Göteborg och som fortsatte i offrets lägenhet, ska prövas av Högsta domstolen.

Detta efter att Riksåklagaren efterlyst ett prejudikat i frågan om grovt rån, när skjutvapen inte används.

Avsaknaden av vapen och offrets begränsade skador gjorde att Hovrätten inte bedömde rånet som grovt, varför straffet mildrades för de två gärningsmännen.

Det var i oktober som offret lämnades bunden i en garderob med en handduk i munnen efter att under dödshot ha avtvingats sin kortkod.

Nu får alltså händelsen en ny prövning i HD.