Kommunala bostadsföretag

Hjällbobostaden slås ihop med Poseidon

Kommunala bostadsbolaget Hjällbobostaden går ihop med Poseidon. Bolaget blir till en början ett dotterbolag till Poseidon, sammangåendet ska vara helt klart om ett år.

Framtidenkoncernen, som äger de kommunala bostads motiverar beslutet med att Hjällbobostaden ska få en långsiktig ekonomisk hållbarhet och kunna utveckla sin verksamhet.

– HjällboBostaden kommer att bli vårt 8:e distrikt och jag hoppas att vi tillsammans med de system och rutiner vi har kommer att kunna leverera ännu mer service till hyresgästerna och fortsatta utveckla bostadsområdet", säger Anders Söderman VD för Poseidon i ett pressmeddelande.

Hjällbobostaden äger 2 300 lägenheter i Hjällbo, vilket motsvarar cirka 90 procent av bostäderna i stadsdelen. HjällboBostaden bildades 1999 som ett renodlat utvecklingsbolag genom överföring av fastigheter från olika bolag i Framtidenkoncernen. 

Formellt ska också Göteborgs kommunfullmäktige godkänna sammanslagningen.