Läkare missade många hudcancerfall

0:40 min

En läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har under flera år gett patienter felaktiga diagnoser på hudcancerprov. I en utredning har sjukhuset upptäckt att minst 27 patienters prover felbedömts och visat på allvarligare förändringar än vad läkaren bedömde.

– Det finns ytterligare några fall där hudläkarna har tyckt att deras bedömning av patienter inte stämmer med de svar de har fått, det säger Peter Larsson chef för laboratoriemedicin vid SU.

– Nu visar det sig vara fler än 27 som är drabbade, fortsätter han. 

Så det handlar om fler än 27?

– Jo, de här patienterna är omhändertagna redan tidigare och det har anmälts som lex maria ett par sådana fall.

Läkaren har varit verksam på Sahlgrenska i tolv år men det är bara de senaste fem åren som kommer att granskas. Hur många patienter som han har kunnat feldiagnostisera under de åren vet inte sjukhuset idag säger chefläkaren Mats Tullberg:

– Vi vet idag inte det, utredningen ska visa hur stor omfattningen är. Men det är en väldigt viktig fråga som vi måste besvara.

Det är alltså oklart hur många patienter totalt som kan ha drabbats av läkarens felbedömningar. Men det är inte fel på systemet säger Mats Tullberg - utan den nu avstängde läkaren har inte följt regelboken, som säger att vid svåra fall så bör ytterligare en läkare konsulteras.

– Den rutinen som infördes 2010 syftade till att garantera att det fanns en bedömning till. Om det fanns minsta misstanke på tveksamheter så är det den rutinen som inte följts, säger chefläkaren Mats Tullberg.

Vad kommer det här att resultera i? På vilket sätt kommer era rutiner att förändras för att det här inte ska upprepas?

– Finns det behov av ändrade rutiner så kommer vi att göra det.