Utredning

"Halvera GWO för att överleva"

2:37 min

Gör blåsorkerstern Göteborg Wind Orchestra, GWO, till en halvtidsorkester. Det föreslår utredaren Christer Rytterskog, som utrett framtiden för GWO på uppdrag av Göteborgs kommun och regionen.

Låt också GWO ingå i Göteborgsymfoniker, föreslår utredaren. Alternativet är annars en nerläggning.

De senaste åren har varit en svår period för GWO med hot om nerläggning och indraget miljonstöd från försvaret.

GWO hette tidigare Göteborgsmusiken och var alltså en militärorkester.