Göteborg

Sjukfrånvaron ökar

Sjukfrånvaron ökar igen bland Göteborgs kommuns nära 40 000 anställda, det visar kommunens senaste ekonomirapport.

Efter att sjukfrånvaron stadigt minskat flera år i rad ner till sju procent märks nu under årets första kvartal en svag ökning (till 7,2 procent), jämfört med första kvartalet förra året.

Ökningen är tydligast bland kvinnor och gäller både korta och långa sjukskrivningar upp till ett år.

Ekonomirapporten skriver att trenden med ökad sjukfrånvaro är allmän i landet, enligt Försäkringskassan.