Fler iranier får stanna i Sverige

1:13 min

Allt fler iranier som söker skydd i Sverige får stanna. Idag får tre av tio iranier permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverkets och domstolarnas avvisningsbeslut möts oftas med demonstrationer...nu senast hungerstrejk på Gustav Adolfstorg i Göteborg.

Anette Bäcklund, verksamhetschef Migrationsverket om vad som krävs för att få uppehållstillstånd:

– Det krävs att man gjort sannolikt att man är i behov av skydd. Alltså att man kan råka illa ut om man åker hem till hemlandet.

Det är en ganska brutal regim i Iran idag, hur påverkar det möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige?

– Vi är medvetna om att utvecklingen i Iran ser ut att gå åt fel håll och det har också gjort att allt fler personer idag får skydd när man kommer hit till Sverige.

Idag kommer ungefär 100 hundra iranier till Sverige varje månad för att söka uppehållstillstånd. Några väljer att återvända frivilligt.

Det finns uppgifter om att avvisade iranier hamnar i regimens fängelse och där kan utsättas för misshandel och tortyr - men Migrationsverket har ingen kontroll på vad som händer avvisade personer Annette Bäcklund:

– Vi gör ju våra prövningar här i Sverige och de överprövas av domstol och Migrationsverket har inte i uppdrag av regeringen att följa enskilda individer när de åker hem. Vi jobbar ju framåtsyftande hela tiden och skaffar oss information om vad som händer i hemländerna, så att man kan pröva enskilda ärendena när man kommer hit.