Plus för Göteborgs kommun i år

Göteborgs stad räknar med ett ekonomiskt resultat på mellan 650 och 950 miljoner kronor i år. Samtidigt väntas personalen öka med 475 anställda, främst inom förskola och skola.

Denna oväntat goda prognos hänger enligt kommunens senaste ekonomirapport ihop med en förhållandevis stark ökning av sysselsättningen i Göteborgsområdet och en ekonomi som närmar sig högkonjunktur.

Men det finns en osäkerhet kring skatteintäkterna som gör prognosen ovanligt osäker.

Förra årets miljardresultat i kommunen berodde delvis på extra konjunkturstöd från staten. Kommunen kunde då betala hela sin andel i det västsvenska trafikpaketet på 1,25 miljarder kronor, vilket också förbättrar årets resultat.