OK för canceropererade få nytt bröst

Komplikationerna ökar inte för de kvinnor som fått ett bröstimplantat i samband med en bröstcanceroperationen. I Stockholm får uppemot 25 procent av kvinnorna, som fått ett bröst bortopererat , ett implantat inlagt direkt .

I resten av landet ges det till knappt sex procent men enligt ny forskning skulle inlägget inte göra skada för den fortsatta behandlingen.