Drama och engelska i fokus på ny förskola

Mölndals kommun öppnar en ny förskola i Krokslätt i augusti. Förskolan ska få plats för 60 barn och vara inriktad mot drama, skapande och musik.

Dessutom ska barnen få lära sig engelska genom sånger och sagor. Nio pedagoger kommer att arbeta på skolan.