Stenungsund

32 ton gift läckte ut i havet

1:09 min

Ett utsläpp av etylenoxid i havet har skedde natten till idag i Akzo Nobels fabrik i Stenungsund. Upptäckten gjordes under förmiddagen. Ingen personal har skadats.

– Det här är mycket allvarligt. När säkerhetsventilen öppnar sig går etylenoxidet ut tillsammans med vårt kylvatten ut i havet, säger Henrik Teiffel, platschef på Akzo Nobel.

Så etylenoxid har runnit rätt ut i havet utan mellanstation någonstans?
– Ja. Men ingen person har blivit skadad utan utsläppet har gått endast till vatten.

Vad händer med etylenoxid när det rinner ut i vattnet?
– Den späds ut över hundra gånger för flödet av kylvatten är så mycket större, vi talar mikrogram per liter, så det är väldigt små mängder.

En utredning har inletts och företagets miljöexperter och toxikolog analyserar nu spridningen och utsläppets påverkan på levande organismer i havet.

Det var vid lossning av en tankvagn som en säkerhetsventil felaktigt öppnade sig, och den giftiga etylenoxiden rann ut. Totalt handlar det om mer än 32 ton av det giftiga ämnet. Imorgon håller Akzo Nobel en presskonferens om utsläppet.

Etylenoxid är en färglös gas som är extremt brandfarlig och giftig vid inandning. Den används bland annat vid viss sterilisering.