Parkeringen blir dyrare i Göteborg

Göteborgs trafikkontor håller fast vid att höja högsta parkeringsavgiften i innerstan från 25 till 40 kronor i timmen.

I ett förslag till trafiknämnden nästa vecka  sägs att alltför många parkerar många timmar och att det därför blivit svårare att hitta gatuparkering.

Trafikkontoret vill också minska den tillåtna parkeringstiden på vissa håll.

Höjningen till 40 kr/tim berör 600-700 platser och skulle enligt trafikkontoret styra bilister till lediga platser på privata anläggningar inom rimliga gångavstånd.