Inga spår av gift i vattnet efter utsläpp

Det finns inga spår av ämnet etylenoxid i vattnet utanför Stenungsund, efter utsläppet från företaget Akzo Nobel tidigare i veckan. Det visar de vattenprover som tagits.

Länsstyrelsen har inlett en förundersökning om miljöbrott efter händelsen och Akzo Nobel planerar att återstarta fabriken under helgen.

Länsstyrelsen bedömer efter samråd med Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) att det inte finns behov av att avråda från bad i Stenungsund på grund av utsläppet från Akzo.

De högsta halter som en badande skulle kunna utsättas för understiger med marginal det som skulle kunna vara farligt. Det skriver Stenungsunds kommun i ett pressmeddelande.