Hårdare kontroll av friskolor

Skolinspektionen stärker kontrollen av nya fristående skolor.

Från och med årets ansökningsomgång kommer Skolinspektionen att göra en så kallad etableringskontroll av nya skolor innan dessa startar. Det innebär att skolor som fått tillstånd måste kunna visa på att bland annat lokaler och behöriga lärare finns på plats.

Efter beslutet, men före starten, görs själva etableringskontrollen och på så sätt ska skolinspektionen kunna försäkra sig om att skolan verkligen kommer att uppfylla kraven.

Ansökan om att få starta en fristående skola ska göras senast den 31 januari året innan starten planeras och Skolinspektionen fattar beslut om tillstånd senast den 1 oktober samma år.

– Med hjälp av den nya kontrollstationen kan vi försäkra oss om att varje ny fristående skola uppfyller kraven på en fullgod utbildning. Det är mycket viktigt för eleverna som ska gå där, säger Kjell Hedwall, avdelningschef, Skolinspektionen.

Den första etableringskontrollen genomförs under maj - juni 2012 inför skolstarten samma år. Tidigare fanns ingen extra kontroll under den tiden. Den nya ordningen med en kontroll strax före start ska bidra till att skolorna kan starta på ett tryggt sätt.

Områden som kommer att kontrolleras är lokaler, rektor, behöriga lärare, undervisningsmaterial samt ytterligare ett antal punkter. Skolinspektionen kommer även att kontrollera att det finns ekonomiska förutsättningar att driva skolan.