Stadsbyggnadsdirektören vill ha stadsarkitekt

Stadsbyggnadsdirektören Bengt Delang vill ha en stadsarkitekt. Det står att läsa i en rapport till byggnadsnämnden.

Bengt Delang tillträdde posten som stadsbyggnadsdirektör i vintras och föreslår nu att Göteborg får en strategisk planeringsavdelning samt en stadsarkitekt. De ska vara direkt underställda honom.

Stadsarkitekten ska ta fram visioner, arbeta med arkitektoniska frågor och trygga en hållbar stadsutveckling. Han eller hon ska också initiera och driva stadsbyggnadsdebatten i Göteborg.