Mariestad

Kommunen vann skyltkrig

1:34 min

Sveriges kommuner väntas kunna spara runt 100 miljoner kronor tack vare Mariestads kommun. Det blir följden efter en strid om en vägskylt.

Kommunen har vunnit tvisten mot försäkringsbolaget Folksam om vem som ska betala för nedkörda vägskyltar.

Högsta domstolen gick på kommunens linje och det glädjer stadsjuristen Rolf Sjöström.

– Jag är särskilt nöjd med att kostnaden får bäras av rätt instans, nu ligger landet rätt.

Eko i Sverige
Domen i Högsta domstolen där Mariestads kommun drivit frågan kommer att ge eko i hela Sverige.

För det är en prejudicerande dom, som innebär att det i framtiden är försäkringsbolagen som får stå för kostnaden för materiella skador utmed våra vägar och inte kommunerna eller Trafikverket.

Försäkringsbolagen har sedan 2008 vägrat betala och hävdat att det är kommunernas ansvar. Men efter att en skylt kördes ner i Mariestad drev kommunen frågan genom rättssystemet och har nu fått rätt i högsta instans.

Stora summor
Det handlar om mycket pengar, för varje år förstörs skyltar och annat runt om i landet för omkring 100 miljoner kronor.

– Det gäller även lyktstolpar, trafikljus och annat som har med trafiken och göra, säger Rolf Sjöström.

Dyrt för bilägare?
Att det nu blir försäkringsbolagen istället för skattebetalarna som får stå för reparationskostnaderna kan komma gå ut över bilägarna, tror Rolf Sjöström.

 – Det är ju i så fall försäkringspremien vi pratar om.

Men Andreas Jerat, presschef på Folksam, ger lugnande besked.  

– Det här kommer inte påverka premien, för summan är  förhållandevis låg med tanke på vad vi betalar ut varje år för skador.