Bohuslän

Nya hällsristningar funna

Nya fynd av hällristningar, som bedöms som arkeologiskt viktiga, har gjorts i Skulevik vid Gullmarsfjorden i Bohuslän, skriver tidningen Bohusläningen.

Två arkeologer har hittat sex tunt ristade skepp på ovittrad häll.

Skeppen ser ut som kända skepp från yngre bronsåldern, vilket betyder att de är minst 2 700 år gamla.

Ristningarna ligger precis där strandlinjen låg vid den tiden.