Körföbud för klimatosmarta bilar

Trafiknämnden i Göteborg diskuterar att utöka miljözonen i centrala Göteborg att gälla inte bara tunga fordon utan även bilar - de som är tillverkade 1996 eller tidigare eller släpper ut mycket koldioxid.

Trafiknämnden i Göteborg diskuterar att utöka miljözonen i centrala Göteborg att gälla även bilar, dem som är tillverkade 1996 eller tidigare eller släpper ut mycket koldioxid.

Uppskattningvis 18 000 bilar skulle då inte kunna köra i miljözonen som sträcker sig från Hjalmar Brantingsplatsen, Tingstadstunneln till Mölndalsvägen och Älvsborgsbron, skriver Göteborgs-Posten.

Trafiknämnden tar upp frågan igen i augusti men igår diskuterades att gränsen 2012 skulle ligga på 250 gram koldioxid per kilometer och 2020 på 180 gram.

Det är alltså inte garanterat att ens nya bilar skulle få köra i centrala Göteborg.