Fler vill köpa lastbil

Antalet leveranser från Volvokoncernens olika lastbilstillverkare ökar.

Under maj handlade det om drygt 20 200 fordon, en ökning med 49 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Ökningen har skett i Europa samt Nord- och sydamerika. I Asien däremot var det en minskning på 4 procent.