Journalist anmäler åldersdiskriminerng

En 57-årig journalist i Göteborg, som sökt arbete på Arbetsförmedlingens tidning Arbetsmarknaden, anmäler tidningen för åldersdiskriminering.

Han tycker att han med sina meriter åtminstone borde ha kallats till en anställningsintervju.

I sin DO-anmälan skriver han  att chefsredaktörens bortförklaringar inte var hållbara. Han är övertygad om att han inte fick jobbet på grund av sin ålder.