Bryggor förstör fiskens barnkammare

1:23 min

Det ökande fritidsbåtslivet skadar den redan hårt utsatta torsken. Nya småbåtshamnar och bryggor längs kusten förstör torskens uppväxtplatser.

--Det är fler och fler människor som gärna vill ha en sådan här liten brygga och problemet är att de är så många, säger miljöanalytikern Per Moksnes vid Havsmiljöinstitutet.

– Det här bryggorna byggs i grunda vikar med mjukbottnar som är skyddade. Det är just de här miljöerna som har varit viktiga uppväxtmiljöer för torsk och annan fisk. Det är ålgräs och alger som normalt växer där och de tar ju stryk om man lägger ut en brygga eller muddrar och bygger en marina.

Vad kan det i värsta fall innebära för fisken?

– Om de här grunda uppväxtmiljöerna blir en bristvara så kan det påverka hur mycket torsk som kan tillväxa i havet.

– Även om vi slutar fiska torsk så kan bristen på uppväxtmiljöer, det vi kallar fiskens barnkammare, verka begränsande på tillväxten. Det kan i slutändan få direkta effekter på hur mycket fisk det finns i havet.

Nyligen räknades antal bryggor som finns på västkusten och de visade sig vara fler än väntat, säger Per Moksnes.

– Jag tror att man i kommunerna tror att det är ett litet ingrepp att bygga en liten brygga på 10x10 meter, att det inte kan vara så farligt att bygga. Men om det byggs tusentals sådana under en 20 -årsperiod så blir det ett stort ingrepp.

Victor Jensen
victor.jensen@sr.se