Bondgården farlig arbets-och lekplats

Varje år omkommer 10-15 personer, varav flera barn, på svenska bondgårdar. Branschen är Sveriges mest olycksdrabbade, med tusentals skadade årligen, enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

LRF vill nu minska antalet barnolyckor på gårdarna. I ett vykort till medlemmarna ges tips om hur säkerheten kan förbättras.

Vid de flesta allvarliga olyckor med barn är traktorer inblandade.

Hästar och gödselbrunnar utan staket är två andra riskfaktorer.