Ungdomsprotest räddar kvar Teen Dream

1:38 min

Förslaget om att lägga ner ungdomssatsningen Teen Dream på Hisingen har dragits tillbaka efter protester från ungdomarna själva. Men fler ungdomar behöver lockas dit.

På Hisingen har tjänstemän dragit tillbaka ett förslag om att lägga ner ungdomssatsningen Teen Dream för att istället satsa på något annat för 16-19-åringarna. De drog tillbaka förslaget efter att personal och ungdomar  velat ha huset kvar.

– Det här är redan byggt på så mycket kärlek, varför bygga upp något nytt, säger 17-åriga Emelie Kazemi,  en av de som vill ha kvar Teen Dream.

Vi träffas på Teen Dream på Ångpannegatan på Hisingen. Emelie Kazemi är här ungefär en gång i veckan och dansar. Men under förra året var det färre som kom dit än var det varit tidigare år.

Förra veckan fick Emelie och de andra reda på att enhetschefen tillsammans med styrgruppen som ansvarar för Teen Dream skrivit ihop ett förslag om att säga upp lokalen till hösten.
– På Hisingen finns 6 500 ungdomar i målgruppen, verksamheten idag når inte på långa vägar alla. Det bygger mycket på musikverksamhet, vi har en liten verkstad i lokalerna och vi har öppen verksamhet, där känner vi idag att vi täcker inte upp dom behov som finns. Vi måste nå fler ungdomar på Hisingen, säger Lars Kindblom, enhetschef på Teen Dream.

Men Emelie Kazemi tycker att huset ska vara kvar, trots färre besökare.
– Det är väldigt viktigt för alla ungdomar som kommer hit väldigt regelbundet som har själva kanske jobbigt hemma och så, och har det här som ett andra hem. Det är ju en ungdomssatsning, nu har den fångat väldigt många ungdomar som älskar det här stället och det är synd att det ska stängas ner när det har så mycket bra personal och bra tillgängligheter, säger Emelie Kazemi.

Emelie vill se mer marknadsföring i stället. Efter påtryckningar från Emelie, personalen och de andra som brukar vara på Teen Dream kommer lokalen inte att sägas upp till hösten. Det kommer dröja till efter man gjort en enkät med gymnasieelever på Hisingen för att se vad de vill ha.
– De synpunkterna har ju ungdomsgrupperna lyft fram, att är det inte bättre att vänta in resultatet och där håller jag fullständigt med, säger Lars Kindblom, enhetschef på Teen Dream.

Emelie Kazemi är lättad.
– Det är skönt att de tagit åt sig det vi sagt. Jag hoppas att ungdomarna nu då, och personalen och alla vi tillsammans gör någonting för att få behålla Teen Dream för att bevisa att det är ett bra ungdomsställe.

Jonna Burén
jonna.buren@sr.se