Göteborg

Legendarisk korvkiosk ersätts

I höst rivs den legendariska korvkiosken Jonsborg vid Kungsportsavenyn, för att ersättas med en ny som kommer att vara klar nästa vår.

Den gamla kioskbyggnaden i hörnet Engelbrektsgatan/Kungsportsavenyn är från 1953 och det blir samma ägare som driver dagens korvkiosk.