Göteborg

Budgetdebatt i fullmäktige

1:19 min

Sedan i förmiddags debatterar Göteborgs kommunfullmäktige nästa års budget och mycket handlar om den skattesänkning som borgerliga partier och Vägvalet ser som möjlig.

Men den rödgröna kommunledningen med socialdemokraten Anneli Hulthén i spetsen pekade på den internationella oron, just nu i Grekland, som påverkar Göteborg:

– Vi som stad Göteborg vet att omvärlden påverkar oss mer kanske än någon annan. Vi som stad känner efter och känner med en gång om det börjar röra sig på den globala marknaden, oavsett om det är ljust eller mörkt.

Förra året höjdes skatten med 25 öre när ekonomin var osäker, men kommunen fick ett miljardöverskott. Nu är regeringens prognoser ljusare. Men Göteborgs kommunledning åberopar prognoser från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som inte är lika ljusa och sänker inte skatten.

– Hellre försiktighet när det gäller vår gemensamma ekonomi än glädjeskutt och utdelning av skattelättnader.

Folkpartisten Helene Odenjung invände att allt går åt rätt håll - sysselsättningen ökar och försörjningsstödet minskar:

– Sett i backspegeln med det resultat som kommunen presterat så hade skattehöjningen inte ens behövts. Därför är det vår bedömning att vi återställer de 25 öre som skatten höjdes med.

Men det är bara moderaterna och folkpartiet som vill sänka skatten så mycket, kristdemokraterna vill inte sänka skatten lika mycket och det gör oppositionen spretig som Anneli Hulthén.

Att sedan Sverigedemokraterna stöder en oförändrad skatt kommenterade hon inte överhuvudtaget.