Kitas lägger ner en skola

Den privata friskolan Kitas som har sina stora skolor i Göteborg, deras gymnasium i Jönköping läggs ned till hösten. Orsaken är enligt tillförordnade rektorn Klas Borgö att man inte fått tag i någon behörig rektor.

Bristerna har varit stora i skolan som bland annat saknat utlovade lokaler, utrustning och behöriga lärare. Elever och föräldrar var också mycket kritiska till undervisningen och efter Radio Jönköpings granskning inledde Skolinspektionen en granskning.

Nu läggs alltså skolan ned till hösten, skriver Jönköpings-Posten i dag. 39 elever berörs och måste nu byta skola.