Saab vill ha svar från underleveratörer

Senast i dag vill Saab Automobile få svar från över 800 underleverantörer om de accepterar den betalningsplan som föreslagits.

Saab vill betala tillbaka bara tio procent av fordringarna för kunna att starta leveranserna nu. Resten vill man betala i höst

Saab förhandlar också om att sälja sina fabrikslokaler.

Eftersom lokalerna är en säkerhet för statsgarantin för Saabs lån i Europeiska investeringsbanken (EIB) kräver en försäljning tillstånd från Riksgälden, regeringen och EIB.

Saab uppges också försöka få förskott från sina nya kinesiska samarbetspartner Pang Da och Youngman.