Stora skillnader i semestervanor

Skillnaden mellan arbetares och tjänstemäns semester är större i dag än på länge, enligt LO:s rapport om semestervanor 2010.

Nästan var tredje arbetare, 32 procent, har inte gjort någon semesterresa och har inte heller tillgång till ett fritidshus. Det är en ökning från 28 procent 2008. Bland tjänstemän är motsvarande andel 15 procent. Bakom ökningen ligger troligen den kraftigt ökade arbetslösheten under finanskrisen, skriver LO.