Nytt bolag kör i nordost

Det blir företaget Keolis Sverige som för Västtrafiks räkning ska köra busstrafiken i nordöstra Göteborg nästa år.

Göteborg Spårvägar Buss behåller uppdraget för Göteborg centrum. De flesta av de cirka 80 bussarna kommer att drivas med biogas.

Dessutom kommer man ha ett 20-tal hybridbussar. Användningen av fossila bränslen minskar från 70 till 10 procent och därmed minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Västtrafik kommer också utöka turtätheten på linjerna och göra extra kontrollbesiktningar av bussarna. Västtrafiks nya upphandling gäller från mitten av juni 2012.