Lagförslag om bilmålvakter dröjer

1:36 min

Det kommer att ta minst fyra år innan en ny lag, som ska sätta stopp för så kallade bilmålvakter kan vara i hamn. Det säger departementsekreterare Monica P Öström som ansvarar för "fordonsmålvaktprojektet"på Näringsdepartamentet.

Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen har redan 2009 lämnat fem olika förslag på lagändringar till Regeringen.

Men endast ett förslag den om "Legal pant rätt i fordon" utreds nu vidare. Monica P Öström förklarar varför man har valt bort de andra förslagen:

– En legal panträtt i fordon är ett tillräckligt förslag för att få bukt med problemet. Man behöver inte ha för många förslag utan det räcker med ett bra förslag.

Vad innebär det att det finns legal panträtt i bilen?

– Det innebär att staten ska kunna omhänderta ett fordon som har skulder på mer än 10 000 kronor som förslaget ser ut just nu. Och så säljer man det på auktion helt enkelt.       

Idag kan man alltså inte omhänderta en bil vars ägare har stora parkeringsskulder om bilen är registrerad på en så kallad bilmålvakt. Det vill säga en person som mot betalning låter sitt namn stå på registreringsbeviset för att den verkliga ägaren som använder och felparkerar bilen ska kunna slippa böter.

Kronofogden skulle vilja ha en lagändring,som sätter stopp för den här lönsamma verksamheten, snarast möjligt  men på Näringsdepartamentet vill man skynda långsamt. Det är viktigt att utreda ordentligt så att den nya lagen inte drabbar fel personer - säger Monica P Öström:

– Så som förslaget ser ut just nu så är det man har fordonsrelaterade skulder på upp till tio tusen kronor så kan fordonet omhändertas. Det är inte bara fordonsmålvalter som kan tänkas ha sådana här skulder.

– Det kan faktiskt också vara personer som har hamnat i en privat ekonomisk kris och inte kan betala parkeringsavgifter, fordonsskatt eller trängselskatt. Och man kan lätt komma upp i tiotusen kronor fordonsrelaterade skulder. Att då omhänderta alla personers bilar som kommit upp i de här beloppen det skulle vara ganska långt att gå. Så att vi vill försöka rikta in förslaget på fordonsmålvakter och inte enskilda.