Göteborg

Bygger permanent staket runt moskén

Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen invigdes i början av sommaren, kranar och bygg-gubbar är borta men det stora staketet står kvar runt området. Nu kan Sveriges Radio berätta att det handlar om om en ren skyddsåtgärd. Hoten mot moskén har fått staketet att stå kvar, och när det tas bort kommer det ett permanent på plats istället. Och det är inte det enda som görs för att skydda mosken, berättar Ahmed al-Mofty.

– Hade det inte varit för alla demonstrationer och hatbrev så hade vi inte haft staketet, säger Ahmed al-Mofty. Men för att våra medlemmar och besökare ska känna sig trygga har vi valt att behålla det.

Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen invigdes i början av sommaren, kranar och byggubbar är borta men det  undrat stora staketet står kvar runt området. Nu kan Sveriges Radio berätta att det handlar om om en ren skyddsåtgärd. Hoten mot moskén har fått staketet att stå kvar, och när det tas bort kommer det ett permanent på plats istället. Och det är inte det enda som görs för att skydda mosken.

– Vi har kameraövervakning och man får inte ta med sig väskor in i byggnaden, berättar Ahmed al-Mofty. Världen vi lever i är osäker.

Polisen har sitt hus ett par, trehundra från moskén bara, och de menar att det inte finns nån hotbild att tala om. Hans Bengtström är operativ chef för Hisingspolisen.    

--Det var i början som församlingen fick ta emot hot, men nu har det inte varit någonting. Man kan jämföra med moskén i Malmö, där har man fått lite klotter på byggnaden men ingen reella hot och de har inte något staket, konstaterar Hans Bengtström.>