Göteborg

Färre bilinbrott under sommaren

1:28 min

Under sommaren har bilinbrotten minskat kraftigt i centrala Göteborg. På evenemangsstråket från Nya Ullevi ner mot Liseberg minskade antalet bilinbrott med 40 procent under maj och juni.

Det goda resultatet beror på ett samarbete mellan polis, parkeringsbolag och evenemangsbolag.

Joakim Sjöström är komissarie på Citypolisen och gläds över resultatet.

– Jag är nöjd, vi ser en vikande trend på brottsligheten. Tittar vi över hela halvåret ser vi en minskning totalt sett i hela Göteborg City.