Västtrafik

Säkerheten brister på bussarna

Höstterminens första bussrazzia som polisen nu gör mot Västtrafiks bussar har hittills visat nedslående resultat. Under två dagar har trafikpolisen stoppat och kontrollerat hur det är ställt med säkerheten på bussarna.

– Det är inte alls bra det här. Vi upphandlar trafik och det är olika trafikföretag som kör för oss. Under en längre tid har vi jobbat med att bussarna ska bli bättre. Det är inte acceptabelt så som bussarna ser ut här, säger Mikael Olsson, trafikchef på Västtrafik.

– 20 bussar har kontrollerats under två dagar. Det är bromsfel på tio stycken av dem, ABS-system som inte fungerar samt 13 stycken oljeläckage. Det är skrämmande statistik det här, säger Lars Eklund, trafikinspektör hos Polisen

Vad gör ni på Västtrafik för att komma tillrätta med de här problemen?

– Vi har börjat följa upp mycket mer med trafikföretagen. Vi ska ha möte med det här bussbolaget i morgon. Det är viktigt när man kör bussar att man då har bussar som klarar de lagar och regler som finns, säger Mikael Olsson, Västtrafik.