Många känner oro inför skolstart

En av tre unga känner oro vid skolstarten. Prestationskrav, krävande skolarbete och rädsla för att bli ensam eller lämnad utanför hör till sådant som ligger bakom.

Många är också stressade över pryl- och klädhets eller för "skitsnack", "fula ord" och rykten, visar en ny undersökning som organisationen Friends låtit göra. Rädsla för att det ska vara stökigt i klassen bidrar också till de ungas oro inför att höstterminen drar i gång.

Den granskning som publicerades tidigare i veckan i Svenska Dagbladet och som visade att många skolor ifrågasätter utsatta barn och unga samt lägger skulden för mobbningen på offret är "skrämmande läsning", tycker Katarina Rosenqvist, verksamhetschef på Friends, enligt ett pressmeddelande.

Resultaten visar att bara 43 procent tycker att skolan gör tillräckligt för att stoppa mobbning och att 11 procent är rädda för att själva bli utsatta för mobbning.

"En alarmerande hög andel", anser Katarina Rosenqvist. Hon tycker att det krävs "gemensamma krafttag för att förhindra och stoppa mobbning och utsatthet".

"Elevdelaktighet är en erkänt viktig framgångsfaktor för att förhindra mobbning, och Friends tror starkt på barns och ungas förmåga att våga stå upp för det som är rätt", säger hon i pressmeddelandet.

1 025 elever i åldrarna 14-17 år svarade på frågor i Friends undersökning som gjorts av Cint under sommaren.