Inga arvoden till Saabs ägare

Det har inte betalats ut några arvoden till styrelsen i Saabs ägarbolag Swedish Automobile sedan bolaget köpte Saab Automobile i februari förra året.

Beskedet kommer efter förra veckans kritik mot att bolagsstämman i maj beslutade att höja arvodena med flera hundra procent. 

– Styrelseledamöterna har själva valt att vänta med betalning tills Saab är stabilt och starkare, säger Gunilla Gustavs på Saabs informationsavdelning till P4 Väst.