För gammal för färdtjänst till jobbet

En 72-årig kvinna som ville ha färdtjänst till jobbet får avslag av Göteborgs stad.

Men Förvaltningsrätten slår i en dom fast att kvinnans arbete inom socialtjänsten och en förening för funktionshindrade berättigar till extraresor och att kvinnans ålder inte har med saken att göra.

Domen har fått Färdtjänstnämnden i Göteborg att gå vidare till kammarrätten. Nämnden anser att man vid 72 års ålder inte huvudsakligen ska försöja sig på arbete och vill betrakta kvinnans engagemang som frivilligt.

Färdtjänstnämnden kan som högst tänka sig att bevilja kvinnan 140 extra enkel resor till och från arbetet.

Domen kan bli vägledande.