Oljeutsläppet

Stigfjorden stängs till

0:47 min

Oljeutsläppet vid Tjörn är det största i sydvästra Sverige på många år, enligt Kustbevakningen. Och oljan har nu nått den naturskyddade Stigfjorden mellan Orust och Tjörn.

– Vi har precis satt in resurser för att stänga till Stigfjorden, för det var enligt uppgift en lite större oljeansamling som är på väg in, säger Carl-Gustaf von Konow, befälhavare på ett av Kustbevakningens oljesaneringsfartyg.

Oljeutsläppet verkar nu också ha nått Orusts skärgård. Enligt räddningschef Christer Hellekant ska det röra sig om en mindre mängd olja som nått Vallerö, och räddningstjänsten är just nu ute för att kontrollera uppgifterna.

Kustbevakningen har dessutom fått in rapporter om oljepåslag på Hermanö och Käringön, men det ska också röra sig om mindre mängder och Kustbevakningen har ännu inte satt in några resurser där.

Krisledningsgrupp i Orust kommun har samlats i dag för att få information och eventuellt också ta ställning till om man ska börja organisera ett saneringsarbete.

Hittills har nästan 150 kubikmeter – 150 000 liter – olja tagits upp ur havet, och saneringsarbetet fortsätter. Fem fartyg, fyra strandbekämpare, ett flygplan och ett 50-tal ur Kustbevakningens personal deltar i operationen.

Enligt Jonas Åkerlund på Kustbevakningens ledningscentral i Göteborg finns det inga tecken på att mer olja är på väg in mot Tjörn.

Carl-Gustav von Konow säger att det är tur i oturen att oljan trots allt är koncentrerad till i stort sett ett område, även om den spridit sig något.

– Vi kan lägga mycket resurser på ett ställe, utan att behöva sprida oss.

På land är det Tjörns kommun som har ansvaret för saneringsarbetet, och kommunen har nu också tagit hjälp av hemvärnet som ska hjälpa till att inventera området och se var akuta insatser ska sättas in. Också räddningstjänst och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hjälper till.

Eftersom omfattningen är större än man först trott beräknas arbetet med att sanera oljan ta närmare fyra veckor. I dag ska omkring 40 personer arbeta med saneringsarbetet.

– Stormen och det höga vattenståndet har fört in oljan så långt som 20-25 meter på en del av de här holmarna, säger Tor Haugen, samordnare för saneringsinsatsen på Tjörn.

Kommunen får hjälp från flera håll i arbetet.

Oljan kan komma från en fartygskollision utanför danska västkusten för en vecka sedan. Då plockades det upp omkring 60 kubikmeter olja.