200 000 liter olja har tagits upp

0:59 min

Saneringsarbetet efter det stora oljeutsläppet kring Tjörn fortsätter. Hittills har Kustbevakningen tagit upp runt över 200 kubikmeter olja ur havet.

På söndagen kunde Kustbevakningen se att mängderna minskar där oljan varit som mest koncentrerad, på västsidan av Härön. 

Enskilda personer uppmanas på Tjörns kommuns hemsida att låta olja som de hittar att ligga och istället meddela kommunen om fynden.

En informationsmiss kan ha gjort Kustbevakningen i Göteborg sämre förberedd på det stora oljeutsläppet. Ragnhild Bussqvist är vakthavande befäl vid Kustbevakningen:
– Vi här på ledningscentralen kände inte till mycket alls om det utsläppet.

Borde ni känt till det?
– Ja, det borde vi ha gjort.

Vad kan vara anledningen att ni inte gjorde det?
– Det kan inte jag svara på. Kontakterna ska ju fungera och varför de inte gjort det får ju en undersökning visa isåfall, säger Ragnhild Bussqvist.