Oppositionen tonar ner kötidens betydelse

Den borgerliga oppositionen i Göteborg är emot planerna på att låta kötiden få större betydelse när kommunen förmedlar bostäder.

Oppositionens gruppledare säger att det inte är säkert att de som har stått längst tid i kö har störst behov av en lägenhet, och syftar med det tillexempel på studenter och personer som flyttar hit för att arbeta.

"En kö kan skapa orättvisor för exempelvis studenter som söker sig till Göteborg eller andra som flyttar hit för att arbeta", skriver oppositionen, som menar att den svarta bostadsmarknaden får onödigt mycket bränsle om man bara tar hänsyn till kötid.

Den rödgröna majoriteten är överens om att utreda möjligheten att låta kötid få större betydelse på Boplats Göteborg, efter att Vänsterpartiet drivit frågan i flera år.