Mer pengar till havsplanering

0:42 min

Långsiktighet och ett helt nytt sätt att jobba med havsmiljön. Det är de tydligaste konsekvenserna av ökade anslag till havs- och vattenmyndigheten som presenteras i höstbudgeten i morgon.

Fram till 2012 har regeringen anslagit 1,3 miljarder till havsmiljöinsatser. Nu lovar de att totalt två miljarder kronor ska satsas de närmaste fyra åren.

– Bland annat går 200 miljoner till kalkning varje år, säger Björn Risinger, generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten.

Dessutom ska pengar gå till fiskevårdsinsatser, förbättring av havsmiljö, sjöar och vattendrag och till att anlägga våtmarker.

– Men också att vi nu kan starta med havsplanering. Anspråken för att använda havet ökar, sjötransporter, vindkraftverk, rörledningar, gasledningar, fiske. Vi behöver bättre planering för att veta vilken verksamhet som ska finnas i vilket havsavsnitt.

Åsa Welander
asa.welander@sr.se