Bostadsköerna i Göteborg undersöks

Nu ska det bli tydligare att kötid avgör när bostäder förmedlas i Göteborg. Den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen beslutade igår att utreda hur Boplats Göteborg kan bli mer "transparent och icke-diskriminerande".

– Jo, jag tycker det är viktigt att det ska vara rättvist när det gäller kötid. Som det var förr, säger Marianne vid ett besök på Boplats Göteborg. Hon bor centralt och har försökt byta lägenhet i tre år.

– Det gäller mest ungdomar. Man vet inte var man står, därför tycker jag det ska vara rättvist, säger Marianne när hon lämnar Boplats Göteborg efter lite rådgivning.

Boplats Göteborg ska bli "transparent och ickediskriminerande", säger den rödgröna majoriteten och drar igång en utredning efter att Vänsterpartiet drivit frågan.

Boplats Göteborg har bara delvis tagit hänsyn till kötid och alla utom Vänsterpartiet har varit nöjda med det. Partierna har betonat att en kö ska vara aktiv och kommunstyrelsen gör klart att också i fortsättningen måste man söka en viss lägenhet för att få den.

Men det ska bli tydligare vad som fäller avgörandet och att det inte är slumpen eller rätt efternamn som gör det.

– Ja, det är ju önskemålet att människor upplever att de har blivit rättvist behandlade. Många medborgare uppfattar inte att situationen är så om jag har ett annat efternamn eller en annan inkomst eller vad det kan vara, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S).

– Så det är en större tydlighet vi önskar att utredningen kommer fram till, summerar Anneli Hulthén (S).

För henne är det lättare att påverka hur kommunala lägenheter förmedlas än privata.

Sen återstår att se hur dominerande kötiden får bli. Det kan ju finnas akuta behov. Nyskilda Anastasia har sökt ny bostad i fem månader och hoppas på hjälp från Boplats Göteborg.

– Jag måste flytta så snabbt som möjligt, jag har två barn. Det är svårt. Men jag väntar...

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sverigesradio.se