Stopp i Göteborg för farliga kvitton

Nu stoppar Göteborgs kommunledning kvitton och biljetter med det hormonstörande ämnet bisfenol A.
I våras förbjöd EU ämnet i nappar, men i andra produkter får utfasningen ta längre tid enligt svenska myndigheter och EU.

I Göteborg har frågan utretts och slutsatsen är att kommunen inte behöver gå fortare fram - men politikerna håller inte med. Kia Andreasson är miljökommunalråd: 

– Det är en hög halt i kvitton just, den är väldigt hög där. Och det är allvarligt om det kommer ut i naturen, säger miljökommunalrådet Kia Andreasson (MP).

– Då vill vi gå före i Göteborgs kommun, för vi har också ett lokalt mål med giftfri miljö, fortsätter hon.

Hur stora lager av kvitton och biljetter med bisfenol A som finns i kommunen vet inte Kia Andreasson. Men bland användarna finns Göteborg o Co, Idrotts- och föreningsförvaltningen och Kulturförvaltningen, som nu alltså omedelbart måste gå över till bisfenolfritt.

Bisfenol används som råvara i polykarbonat- och epoxyplaster och finns bland annat i CD-skivor och tandfyllningsmaterial. Forskare och myndigheter anser att eftersom ämnet tas upp i kroppen bör långvarig exponering undvikas. Därför förbjöds nappar med bisfenol A i våras i EU.

I övrigt "bör exponeringsrisken vara begränsad", står det i kommunens utredning, som drar slutsatsen att det inte finns skäl för ett särskilt förbud i Göteborg. Men det tycker politikerna att det gör och de vill för säkerhets skull nu veta hur mycket bisfenol det finns i kommunens avloppsvatten, jämfört med andra städer.

Efter hand ska också andra produkter som innehåller bisfenol A i till exempel förskolor och kommunala kök ersättas.

– Ja, det kan vara leksaker till barn. Det kan även vara plastprodukter i kök, när man lagar mat, säger Kia Andreasson (MP) efter kommunstyrelsens beslut om bisfenolstopp i kvitton.