Skola i Stenungsund granskas

Skolinspektionen kräver att Stenungsunds kommun ska yttrar sig om bristande tillsyn vid en av kommunens skolor.

Inspektionen har fått en anmälan från en mamma till en elev som har en personlig assistent.

Eleven blev vid ett tillfälle förra året lämnad ensam på en plats som var okänd för eleven, utanför skolområdet. Enligt anmälan utredde skolan inte händelsen och nu har Skolinspektionen beslutat att granska händelsen.