Nya rön om Alzheimers

Forskare på Sahlgrenska akademin har upptäckt att olika demenssjukdomar sätter olika spår i ryggvätskan.

Ryggvätskan sitter ju i sin tur i förbindelse med hjärnan.

Genom att ta prover och analysera ryggvätskan kan man sen exempelvis särskilja begynnande Alzheimers och vaskulär demens långt innan de kliniska symtomen sätter in.

Eftersom demenssjukdomar måste behandlas på olika sätt är det viktigt att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos.