Västtrafiks kritik av DSB First:

Bot och bättring utlovas för pendeltrafiken

Västtrafik har gett DSB First Väst en varning för de kvalitetsbrister som fortfarande finns vad gäller driften av region- och pendeltåg, som man kör på uppdrag av Västtrafik. DSB First har tagit åt sig av kritiken och lovar bättring.

Efter upprepade problem i tågtrafiken har Västtrafik genomfört en revision av DSB First Västs verksamhet. Den har visat på stora brister när det gäller planering, drift och uppföljning.

Enligt Lars Backström, Västtrafiks vd, är det inte acceptabelt att DSBFirst Väst inte levererar den kvalitet som de har lovat och som är ett tydligt krav i avtalet.

Det handlar bland annat om dålig punktlighet och allt för många inställda tåg, men man upplever också problem med att organisationen är centraliserad i Danmark.

Västtrafik anser inte att kvaliten som man blivit lovad i avtalet håller. DSB First Väst har nu 60 dagar på sig att åtgärda bristerna - om det inte sker på ett tillfredsställande sätt kan det leda till en uppsägning av avtalet.

-Jag är fruktansvärt ledsen för att Västtrafik inte fått vad de förväntade, säger säger Gert Frost, som är vd DSB First Väst, och lovar bättring. Han medger att det finns områden som kan förbättras, och säger att de kommer att göra allt för att lyfta kvaliteten.

Efter de 60 dagarna kommer resenärerna märka skillnad, lovar han.

När tidsfristen löpt ut kommer Västtrafik att göra ytterligare en granskning för att kontrollera att de kvalitetsbrister som Västtrafik pekat ut blivit åtgärdade.